Det här avsnittet kopplar ihop punkterna och visar hur olika nyhetsartiklar spelar en roll i megatrenderna som formar världen idag och imorgon.

Fyra globala megatrender:

Klimatomställning
Den globala uppvärmningen höjer havsnivån och gör väderhändelser mer extrema och oförutsägbara. Vi är i en kapplöpning för att anpassa oss och hitta sätt att stoppa temperaturerna från att stiga. Här är nyheterna om klimatomställning.

Teknologiska framsteg
Områden som artificiell intelligens och genteknik förändrar hur vi lever. Ny teknik lovar lösningar på mänsklighetens problem men utgör också stora utmaningar. Här är nyheterna om Teknologiska framsteg.

Befolkningsförändring
Människor lever längre och får färre barn. Det finns för få unga arbetare för att ta de jobben som pensionärerna lämnar. Dessutom migrerar fler människor till städer och till andra länder. Här är nyheterna om Befolkningsförändring.

Politiska splittringar
Växander länder som Kina och Indien utmanar USA och Europa som globala ledare. Förändrade internationella allianser och rivaliteter påverkar handel, kultur och krig. Här är nyheterna om Politiska splittringar.